Dansk Søopmåling ApS • Dronningborg Boulevard 43 • DK-8930 Randers NØ • Tlf. 25 66 22 18
Links til andre hjemmesider:

Listen viser et udsnit af relavante hjemmesider for både landmåling og søopmåling:

Vejret:
Vejret fra DMI
Sejladsinformation fra Farvandsvæsenet
Vindforhold fra Windguru

Kort og matrikeloplysninger:
Miljøministeriet
Kort & Matrikelstyrelsen
Det officielle katalog over digital kort

Uddannelse:
Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet
De landinspektørstuderendes egen side
Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i Horsens

Oplysning:
Mostrup's oplysninger om navne, adresser, telefonnumre
Kraks kort, find et kort udfra adresse, telefonnummer
TDC's oplysning, telefonbøgerne og kort


Offentlige information:
Din genvej til ejendomsdata
Den aktuelle ejendomsvurdering for hele Danmark

Byggeri:
Byggecentrum
Dansk Byggeri
Erhvervs- og Byggestyrelsen


Sø- og havneopmåling, opmåling af sejlrender og klappladser. Foretages med mobilt udstyr der kan håndteres af en mand og med nøjagtigheder ned til 5 cm.
Ligeledes kan vi tilbyde opmåling af lavt-vands områder med specialbygget opmålingsfartøj