Dansk Søopmåling ApS • Dronningborg Boulevard 43 • DK-8930 Randers NØ • Tlf. 25 66 22 18
Kim Kastbjerg Jæger (indehaver)

20 års erfaring i branchen.

Arbejde i udlandet:
Australien - Tyskland - Schweiz - England - Færøerne - Sverige.

Arbejdsområder:
Søopmåling:
- opmålinger af kystsikring, havne, fjorde og søer.
- alle former for landmåling.
Diverse specialmålinger:
- vindmøllerparker og boreplatform.

Speciele arbejdstilladselser:
Offshore "Boreplatformssikkerhedskursus".

Andre Krei

Landmålingstekniker

Arbejde i udlandet:
Tyskland

Arbejdsområder:
Almindelige landmålingsopgaver:
- afsætning / opmåling af veje og bygninger.
- ledningsregistrering.
- kvalitetskontrol.
Diverse specialmålinger:
- sporopmåling.
- teknisk installationer.

Speciele arbejdstilladselser:
BaneDanmark "Pas på banen"

John Jæger

Landmåler

Arbejdsområder:
Almindelige landmålingsopgaver:
- afsætning / opmåling af veje og bygninger.
- ledningsregistrering.
- kvalitetskontrol.
Diverse specialmålinger:
- sporopmåling.
- teknisk installationer.

Speciele arbejdstilladselser:
BaneDanmark "Pas på banen"
BaneDanmark "Vagtpost"


Sø- og havneopmåling, opmåling af sejlrender og klappladser. Foretages med mobilt udstyr der kan håndteres af en mand og med nøjagtigheder ned til 5 cm.
Ligeledes kan vi tilbyde opmåling af lavt-vands områder med specialbygget opmålingsfartøj

E-mail: kj@dso.as
Mobil: 25 66 22 18