Dansk Søopmåling ApS • Dronningborg Boulevard 43 • DK-8930 Randers NØ • Tlf. 25 66 22 18
Udlejning:

Vi udlejer følgende udstyr:

Multibeam: Seabat 8125 med SVP-C

Reson Navisound 515 - 210/33 kHz ekkolod (Digital)

Reson DESO 14 - 210/33 kHz ekkolod (Papirstrimmel)

Transducer: 1 stk. TC 2122 - 33/200 kHz, 20/9º
1 stk. TC 2024 - 200 kHz, 9,5º
1 stk. AirMar B209 - 200 kHz, 3º

5 stk. Leica RKT GPS 530 Serie. (RTK GPS og GPSnet)

1 stk. Trimble R8 GNSS

1 stk. Trimble R8 uden GNSS

1 stk. Trimble Beacon GPS

AD-Nav long range RTK med modems. (RTK op til 60 km)

Ekstra RTK modtager for præcis heading (Gyro)

Lydhastighedsmåler: 2 stk. RESON SVP 15 probe med dokumentationsrapport

10 m pejlestang

Vi er gerne behjælplige med at ind- og udlæse data.

Er der andet de ønsker tilbud på kontakt os da venligst.
Sø- og havneopmåling, opmåling af sejlrender og klappladser. Foretages med mobilt udstyr der kan håndteres af en mand og med nøjagtigheder ned til 5 cm.
Ligeledes kan vi tilbyde opmåling af lavt-vands områder med specialbygget opmålingsfartøj