Dansk Søopmåling ApS • Dronningborg Boulevard 43 • DK-8930 Randers NØ • Tlf. 25 66 22 18
Søopmålingsudstyr:

Multibeam: Seabat 8125 med SVP-C

Reson Navisound 515 - 210/33 kHz ekkolod (Digital)

Reson DESO 14 - 210/33 kHz ekkolod (Papirstrimmel)

Transducer:
1 stk. TC 2122 - 33/200 kHz, 20/9°
1 stk. TC 2024 - 200 kHz, 9,5°
1 stk. AirMar B209 - 200 kHz, 3°

5 stk. Leica RKT GPS 530 Serie. (RTK GPS og GPSnet)

2 stk. Trimble 5800 RTK

1 stk. Trimble R8 (GPS-net)

1 stk. Trimble Beacon GPS

AD-Nav long range RTK med modems. (RTK op til 60 km)

Ekstra RTK modtager for præcis heading (Gyro)

Lydhastighedsmåler: 2 stk. RESON SVP 15 probe med dokumentationsrapport

10 m pejlestang

Opmåleren er en 45 fods 3 skroget trimaran og er Dansk Søopmåling ApS
største opmålingsfartøj. Opmåleren har en kahyt med siddeplads til 10 personer
og god plads til operatører samt diverse instrumenter. Se også Opmålerens
hjemmeside på
www.opmaaleren.dk

QuickSilver 435 opmålingsbåd, udstyret med overdækket styreplads, generator
og 50 HK motor. Båden står på trailer.

Software: HypackMax (fuld version)Sø- og havneopmåling, opmåling af sejlrender og klappladser. Foretages med mobilt udstyr der kan håndteres af en mand og med nøjagtigheder ned til 5 cm.
Ligeledes kan vi tilbyde opmåling af lavt-vands områder med specialbygget opmålingsfartøj